Müügi- ja kasutustingimused

ÜLDSÄTTED

Peetri Majutus OÜ registrikood 14923412, aadress Hallivanamehe tn 4, Tallinn, 11317 (edaspidi “meie”, või “majutaja”), veebiaadressiga: https://www.krati.ee/ (edaspidi “veebileht”), avalikustab käesoleval lehel oma e-poe kasutus- ja müügitingimused. Peetri Majutus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.”

KASUTUS JA MÜÜGITINGIMUSED

 • E-poest on võimalik broneerida ja tasuda interneti teel nende teenuste eest, mida broneeringukalendris kuvatakse saadavana. Teenuse hind või saadavus võib reaalajas ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud broneeringu enne vastavate tingimuste muutmist, kehtivad ostjale broneeringu hetkel kehtinud lepingutingimused.
 • Meil on õigus e-poe vahendusel sõlmitud lepingust sanktsioonideta taganeda ning broneeritud teenus jätta osutamata, kui teenuse hinda, omadusi või saadavust on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu. Kui e-poel ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa.

BRONEERIMINE

 • Broneerimise lehel saab tellija soovi korral muuta oma broneeringute nimistut. Tellimuse vormistamiseks tuleb teenuste välja valimise järgselt vajutada nupul „Broneeri“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele. Pärast nõutud andmete sisestamist tasub Klient Teenuse eest internetipanga pangalingi vahendusel ning  kinnitab tellimuse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.
 • Pärast tellimuse kinnitamist enam veebilehel broneeringu sisu muuta ei saa. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist.
 • Pärast Teenuste eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed. Majutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

MAKSEVIISID

 • E-poes saab maksta valitud teenuste eest läbi Montonio Finance OÜ (montonio.com) makseplatvormi pakutavate Eesti pangalinkide (Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop, Citadele), Läti pangalinkide (Swedbank, SEB, Citadele ja Luminor, Medicions, Šiaulių bankas), Leedu pangalinkide ( Swedbank, SEB ja Luminor, Medicinos, Šiaulių bankas) ning Stripe makselahenduse. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Majutajal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele.
 • Kõik e-poes tehtavad tehingud arveldatakse eurodes. Juhul kui tellimuse eest ei tasuta broneerimise käigus, siis on meil õigus tellimus tühistada. Maksmata tellimustele ei garanteerita teenuse saadavust.

KOHALETOIMETAMINE

 • Tellitud teenust saab ostja kasutada konkreetses asukohas – e-poes kuvatud asukoha aadressidel: Krati tee 1/ 2, Krati tee 3/1 ja Krati tee 3/2, Peetri, Harjumaa.
 • Tellitud teenust saab kasutada tellimuses täpsustatud kuupäevavahemikel ja kellavahemikel. Tellitud teenuse kasutust saab alustada tellimuse alguskuupäeval kl 14.00 ning teenuse kasutusamine lõpeb lõpukuupäeval kl 12.00.
 • Tellitud teenuse kasutamiseks edastab majutaja ostjale hiljemalt teenuse kasutuse kuupäeval, enne teenuse kasutamise algust (enne kl 14.00), personaalse digitaalse uksekoodi, mis tagab ligipääsu tellitud majutusruumidele.

Pärast tellitud teenuse perioodi lõppu (tellimuse viimasel kuupäeval kl 12.00) digitaalne kood deaktiveerub.

 • Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Teenuse osutamisel ning digitaalse ligipääsukoodi kohaletoimetamisel.
 • Majutaja ei vastuta teenuse ostutamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või  -õigsusest.

TOOTE TAGASTAMINE

 • Majutaja ei ole vastutav kliendi haiguse, plaanide muutumise või muude majutajast mitte sõltuvate faktorite eest, mis võivad takistada kliendil teenuse kasutamist alustada.
 • Kliendil on õigus saada tellimuse eest tasutud summa tagasi täielikult, kui tellimus tühistatakse vähemalt 7 ööpäevase (168h) ette teatamisega.
 • Kui klient tühistab tellimuse vähem kui 7 ööpäevase ette teatamisega, on majutajal õigus rakendada trahvi kuni kolme ööpäeva väärtuses, arvestades trahvisumma maha tagastatavast tellimuse eest tasutud summast.
 • Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu seda lubatakase tavapäraselt poes teha. Kui tarbija jätab kasutuses olnud korteri maha sellises seisukorras, et see vajab tavapärasest põhjalikumat puhastust ja lisatöid, on Majutajal õigus esitada arve lisatööde eest (näiteks tekstiilide puhastus, prügi välja viimine, inventari parandamine) ning arve kuulub kliendi poolt tasumisele hiljemalt 7 päeva jooksul peale lisaarve saamist.
 • Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline pöördumine e-kirjaga aadressil info@krati.ee. E-kirjas peab olema märgitud tellimuse periood, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa tagastatakse ostja arveldusarvele mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse saamisest.
 • Kui klient on alustanud teenuse (korteri) kasutamist ning soovib kasutusperioodi lõpetada varem, kui kokku lepitud, ei tagastata kasutamata jäädud perioodi eest ette makstud summat.

Kui tellimuse kasutusele võtmisel ilmneb puuduseid teenuse sisus, on tarbijal õigus:

 • Nõuda esmalt tellitud majutusruumi täiendamist või asendamist teise ruumiga, kui puudused on põhjendatud.
 • Majutaja ei vastuta teenuse sisu puuduste eest, mis on tekkinud majutusruumi otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu. Kõik vaidlused lahendatakse eesti seaduste alusel eesti kohtus või sobivas kohtuvälises asutuses.
 • Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava teenuse puhul, mis ei vasta kirjeldustele või on puudustega, esitada kaebus ning taotleda tellimussumma tagastamist või osalist kompenseerimist.
 • Majutaja vastab kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esimesel kiiremal võimalusel, hiljemalt 15 päeva jooksul.
 • Majutaja ei vastuta tellitud teenuse (majutusruumid) mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kasutusele andmise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Majutaja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).
 • Kliendi ja Majutaja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse, Tarbijakaitseametisse ja/või tarbijakaebuste komisjoni.Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

VASTUTUS

 • Majutaja  ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Majutaja vastutab teenuse müügihinna ulatuses.
 • Majutaja ei vastuta kliendi isiklike ja väärisasjade eest.
 • Klient vastutab tellimuse kasutusperioodi jooksul majutusruumis enda ja tema kaaslaste poolt tekitatud kahjude eest, välja arvatud normaalne kulumine. Tekitatud kahjude puhul on klient kohustatud kompenseerima majutusruumi taastamiseks vajalike remonditööde summa ja/või mööbli asenduse summa.
 • Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.