Kliendiandmete töötlus

Peetri Majutus OÜ kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted annavad ülevaate ja selgitavad, kuidas Peetri Majutus OÜ töötleb (kogub, protsessib ja jagab) teenuse kasutamise käigus kogutud isikuandmeid.

Peetri Majutus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja (reg nr 14923412) ning haldab keskkonda www.krati.ee ja e-maili kontot info@krati.ee. Peetri Majutus OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatut töötleja Maksekeskus AS-le.

Oma isikuandmete kohaste küsimuste korral palun pöörduge info@krati.ee.

Peetri Majutus OÜ teenust kasutama hakates nõustub klient kliendiandmete töötlemise põhimõtetega.

 1. 1. Mis tüüpi infot me kogume.
  1. Kogutav info on vajalik asjakohase teenuse pakkumiseks, ning meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
  2. Me küsime ja kogume meie teenuse kasutamise käigus allpool nimetatud isikuandmeid.
  3. Info, mida Sa meie platvormil sisestad:
  4. Isiklikud andmed, seal hulgas ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, andmed isikuttõendava dokumendi kohta;
  5. Kontaktandmed: emaili aadress, telefoninumber, aadress, suhtluskeel, elukoha aadress.
  6. Peetri Majutus OÜ ja kasutaja vaheline kommunikatsioon
  7. Muu informatsioon, mida otsustad meiega jagada, näiteks sinu sugu, ligipääs sinu seadme andmetele, fotodele.
 2. Info, mida kogume Sinu kohta automaatselt
  1. Tehniline info, mis võib sisaldada sinu IP aadressi, seadme, tarkvara ja muud samalaadset infot.
  2. Sotsiaalvõrgustike info, mis võib sisaldada identifitseerimise ja sotsiaalkonto infot.
  3. Makse infot – iga Keskkonnas tehtav maksetehingu asjakohane info (Peetri Majutus OÜ ei salvesta maksekaardi infot)
  4. Küpsised veebilehitsejas.
 3. Info, mida saame kolmandatelt osapooltelt (me ei kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte poolt kasutatavate meetodite eest info kogumiseks). Igasugune kolmandate osapoolte poolt edastatava info sisu küsimuste osas peab pöörduma otse nende osapoolte poole.
 4. Avalikult kättesaadav info, näiteks sotsiaalvõrgustikud ja avalikud andmebaasidi ;
 5. Meie koostööpartnerid.
 6. 2. Kuidas me infot kasutame:
 7. 2.1 Me kasutame Su infot järgmistel viisidel:
 8. Et täita oma kohustusi meievahelise lepinguga seoses ja edastada toote ja Teenuste alast infot.
 9. Et täita võimalikke seadusest ja/või regulatsioonidest tulenevaid kohustusi, et tagada toote ohutus ja turvalisus.
 10. Teavitamaks Sind muudatustes meie Teenuse tingimustes ja pakkumises.
 11. Sisemiste protsesside ja Teenuse administreerimise toetamiseks – seal hulgas tõrkeotsinguks, andmeanalüüs, tesimine, uurimused, ning statistika.
 12. Teenuse parendamise eesmärgil statistika ja analüütika kogumine.
 13. Turundamise efektiivsuse mõõtmiseks, mõistmiseks ja parendamiseks.
 14. Seostamaks Sinult saadud infot ja infot teistest allikatest, ülalmainitud eesmärkidel.
 15. 2.2 Me võime jagada sinu isikuandmeid kolmandate osapooltega:
 16. Kui meil on seaduslik kohustus või peame jõustama oma Kasutajalepingu tingimusi, kaitsmaks Peetri Majutus OÜ või meie klientide õiguseid, vara või turvalisust. See hõlmab ka info jagamist teiste ettevõtetega pettuste või muu ebaseaduslik tegevuse avastamiseks, kus meil on alust eeldada, et see on asjakohane.
 17. Hindamaks krediidiriske.
 18. 3. Kuidas me Sinu infot säilitame
 19. Peetri Majutus OÜ salvestab Sinu info turvaliselt ainult füüsiliselt Euroopa Liidus asuvates serverites.
 20. Peetri Majutus OÜ hoiab sinu isikuandmeid kuni 5 aastat peale kliendisuhte lõppemistja tehingute ning lepingute infot 10 aastat . Kui see aeg on möödas, kustutame Sinu info ning failid andmebaasidest.
 21. 4. Turundus
 22. Peetri Majutus OÜ soovib saata Sulle toodete ja teenuste info, mis meie parima äranägemise järgi Sulle võiks sobida, juhul kui oled nõustunud turundus sisuga info saamisele.
 23. Sul on igal ajal õigus ja võimalus sellekohase info saamisest loobuda, andes meile teada oma soovist meie keskkonnas või e-mailile info@krati.ee.
 24. 5. Küpsised
 25. Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mis paigutatakse sinu seadmesse kogumaks standardset interneti logi ning kasutaja käitumise infot. Meie keskkonda külastades võime koguda küpsiste või sarnase tehnoloogiaga infot sinu kohta.
 26. Kasutame kahte tüüpi küpsiseid:
 27. Ajutised ehk seansi küpsised – need kustutatakse peale veebilehitseja sulgemist
 28. Püsiküpsised, mis jäävad alles peale veebilehitseja sulgemist ja mida saab uuesti kasutada, kui naased www.krati.ee lehele.
 29. Kasutame küpsiseid, et :
 30. Arusaamaks, kuidas meie kasutajad kasutavad meie keskkonda, et parandada teenuse kasutajakogemust.
 31. Veebilehe kvaliteedi parandamiseks ning liikluse monitoorimiseks ja haldamiseks.
 32. Et pakkuda turunduslikke ja mitte -turunduslikke teavitusi.
 33. Kaitsta oma kliente and ennetada petuskeeme
 34. Meie teenuse küpsiseid võivad kasutada ka analüütika teenusepakkujatest kolmandad osapooled ning turunduse alase kommunikatsiooniga tegelevad platvormid (nt Google, Facebook jne), et sinu külastusajalool põhinevat turundusinfot sulle kuvada. Need küpsised saab eemaldada külastated nende teenusepakkujate kodulehti.
 35. Kui sa soovid limiteerida või blokeerida meie Teenuse küpsiseid, siis saad seda teha muutes oma veebilehitseja seadeid. Näiteks saad blokeerida kõik küpsised, aktsepteerida ainult autori (esimese osapoole) küpsiseid või kustutades kõik küpsised veebilehitseja sulgemisel.
 36. Oluline on tähele panna, et kõik meie teenused ei pruugi töötada, kui kõik küpsised on kustutatud või blokeeritud.
 37. 6. Teiste teenuste isikuandmete töötlemise põhimõtted.
 38. www.krati.ee platvorm sisaldab linke teiste teenusepakkujate lehtedele. Meie isikuandmete töötlemise põhimõtte kehtivad ainult Peetri Majutus OÜ Teenusele ja teiste teenuse pakkujate sellekohaste põhimõtetega tutvumiseks peaks külastama nende sellekohast infot.
 39. 7. Muudatused kliendiandmete töötlemiste põhimõtetesse.
 40. Peetri Majutus OÜ vaatab regulaarselt oma isikuandmete töötlemise põhimõtted üle ning postitad uuendusi siia lehele ning vajaduselt teavitab Sind emaili teel neist.
 41. Antud isikuandmete töötlemise põhimõtted uuendati 23.09.2020